Znajdź nas na:

Wybierz język:

Zasady odbioru dokumentacji medycznej

Szanowni Państwo,

W celu odbioru dokumentacji medycznej w naszej klinice należy wykonać trzy następujące czynności:

Złożyć na recepcji wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Osobami uprawnionymi do wnioskowania o wydanie dokumentacji medycznej są:

 • pacjent,
 • opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego,
 • opiekun prawny pacjenta,
 • osoba upoważniona na piśmie przez: pacjenta, opiekuna ustawowego/prawnego

pacjenta (upoważnienie stałe).

 Osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do wypełnienia druku Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” (druk dostępny na recepcji).

 Wniosek musi zostać podpisany w obecności pracownika recepcji. W przypadku dostarczenia do placówki podpisanego wcześniej wniosku zostanie on uznany tylko i wyłącznie w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu.

Złożyć na recepcji upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Osobami uprawnionymi do wnioskowania o wydanie dokumentacji medycznej są:

 • pacjent,
 • opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego,
 • opiekun prawny pacjenta,

 

Osoba uprawniona do upoważnienia innej osoby do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do udzielenia pisemnego upoważnienia na druku „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” (druk dostępny na recepcji).

Upoważnienie musi zostać podpisane w obecności pracownika recepcji. W przypadku dostarczenia do placówki podpisanego wcześniej upoważnienia zostanie ono uznane tylko i wyłącznie w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu.

Odebrać dokumentację medyczną

 • Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

 

 • pacjent,
 • opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego
 • opiekun prawny pacjenta
 • osoba upoważniona na piśmie przez: pacjenta (upoważnienie jednorazowe/stałe).

 

Osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej na recepcji, w momencie jej odbioru,  jest zobowiązana do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz poświadczenia podpisem na wniosku faktu odebrania dokumentacji medycznej.

 

Wydanie dokumentacji, zgodnie (zgodnie z art. 26, 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn.zm.), § 78 i § 79 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697)) może nastąpić „bez zbędnej zwłoki”, czyli w najkrótszym możliwym terminie, jednakże w czasie nie dłuższym niż miesiąc.

 

Zwyczajowo dokumentację przygotowujemy i wydajemy w terminie do 5 dni roboczych. Może się jednak zdarzyć, że z przyczyn organizacyjnych czas ten wydłuży się. Informacji udzielają pracownicy recepcji.

 

 

UWAGA: Klinika nie pobiera żadnych opłat za wydanie dokumentacji medycznej.