Znajdź nas na:

Wybierz język:

Prawa Pacjenta

INFORMACJE

Poradnik Prawa Pacjenta znajduje się w recepcji każdej z placówek Multiclinic Centrum Medyczne oraz na stronie internetowej www.noageclinic.pl w zakładce prawa pacjenta.

ZOBACZ PORADNIK PRAW PACJENTA – KLIKNIJ

SKARGI I WNIOSKI w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych można kierować:

  • Pisemnie na adres przychodni Multi Clinic Centrum Medyczne 90-348 Łódź ul. Kilińskiego 185
  • Osobiście do Prezesa Multiclinic Sp. z o.o. prowadzącej No Age Clinic pod adresem 90-348 Łódź ul. Kilińskiego 185, w każdy piątek od godziny 9.30-10.00
  • Mailowo na adres info@noageclinic.pl

Więcej informacji na temat Praw Pacjenta znajduje się na stronie Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
http://ippez.pl/co-robimy/prawa-pacjenta/pacjent-i-jego-prawa/

Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent